Posts by Martin

Dotazník o vašom pohľade na nás bratov františkánov. Prosíme o vyplnenie!

V rámci synodálnej cesty Katolíckej Cirkvi, chce aj naša Rehoľa menších bratov Františkánov pôsobiaca na Slovensku, načúvať vanutiu Ducha Svätého...

Rozhovor s naším generálnym ministrom Massimom Fusarellim o aktuálnych témach

Prinášame vám zaujímavý rozhovor s naším hlavným predstaveným, ktorý vyšiel v španielskom katolíckom týždeníku Alfa a Omega, 3.februára 2022. Text...