Sieversov seminár

Sieversov seminár

Seminár Obnovy v Duchu Svätom (Sieversov Seminár) farnosť Motešice 2018

Začiatok 14. január 2018 – Koniec 4.marec 2018

Čo je seminár Obnovy v Duchu Svätom?

  • ide o vzťah k osobe Otca, k osobe Ježiša, k osobe Ducha Svätého
  • ide o ľudské vzťahy, ktoré máme medzi sebou
  • ide o obnovenie si života, prehĺbenie svojej viery
  • ide o prípravu na vyliatie Ducha Svätého a otvorenie sa pre charizmy. ,,Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok.  Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania,  iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce.“ 1 Kor 12,4-11

Cieľom seminára je pomôcť účastníkom, aby okúsili nové, mocné život podmieňujúce vliatie Ducha Svätého. Nechať Boha, aby pôsobil na človeka a v človekovi.

Cieľ:

  • denné spoločenstvo s Bohom (tichá modlitba)
  • spoločenstvo s bratmi a sestrami
  • plodnosť kresťanského života
  • hlboké zameranie na Cirkev

Hlavný cieľ:

  • Priviesť človeka k hlbšiemu kresťanskému životu v sile Ducha Svätého.
  • Skrze seminár Obnovy, byť uschopnený k tomu, aby sme svoj život formovali novým spôsobom: Z Ježišovho Ducha a z jeho sily. Je to očakávanie nových Turíc.

Seminár je rozdelený na 9 týždňov. Stretávania sa, každú nedeľu. (2 hodiny)
Podmienky seminára Obnovy Duchu Svätom: vstupný rozhovor s kňazom, odporúčanie vedúceho spoločenstva, ak je v nejakom spoločenstve.

Vdp. Miroslav Kukla

Prihlasovanie: mirokukla@gmail.com alebo telefón 0902 157451