Seminár a večer s Matúšom Marcinom

Priatelia, dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na Večer s exorcistom Matúšom Marcinom, ktorý sa uskutoční dňa 17. júna 2017 v Centre novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. v Beckove.

Program sa začína svätou omšou o 17:00 hodine, po ktorej nasleduje prednáška.

Tento otvorený večer je súčasťou seminára Modlitieb za oslobodenie s Matúšom Marcinom, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. – 17. júna 2017 v CNE JP2. Ak máte záujem zúčastniť sa tohto seminára, kontaktujte nás prosím na email: zdruzenie.jp2@gmail.com. Cena seminára je 25 eur. Počet účastníkov je OBMEDZENÝ.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!