MZU – Blahoslavení …

V roku 2019 bude naša modlitba poznačená BLAHOSLAVENSTVAMI. Katechizmus Katolíckej Cirkvi v článku 1717 uvádza:

Blahoslavenstvá vykresľujú tvár Ježiša Krista a opisujú jeho lásku; vyjadrujú povolanie veriacich pridružených k sláve jeho umučenia a zmŕtvychvstania; objasňujú charakteristické skutky a postoje kresťanského života; sú paradoxnými prisľúbeniami, ktoré udržiavajú nádej v utrpeniach; zvestujú požehnania a odmeny, ktoré učeníci už tajomným spôsobom dostávajú; začali sa uskutočňovať v živote Panny Márie a všetkých svätých.

Pozývame Vás prežiť s nami čas spoznávania Božej tváre cez “osem blahoslavenstiev”.

Dátum: 8. jún 2019
Téma stretnutia: „ Hľadať spravodlivosť s hladom a smädom, to je svätosť.“

Program:

SOBOTA

 • 14.30 hod – Začiatok
  14.45 hod – Korunka Božieho milosrdenstva
  15.00 hod – Eucharistická adorácia
  16.00 hod – Chvály a svedectvá
  17.00 hod – Prestávka na občerstvenie
  18.00 hod – Sv. omša – slávenie turičnej vigílie
  20.00 hod – Koniec

– je možnosť individuálneho stretnutia:
Manželia manželom – rozhovor, modlitby, zdieľanie…
Rozvedení rozvedeným – rozhovor, modlitby, zdieľanie…


Božie kráľovstvo – 8.júna  (od 15:00 do 18:00)

Program pre deti od 4 rokov. Kapacita je 35 detí.
Deti prosíme prihlásiť cez tento formulár.
Deti, ktoré nebudú zapísané sa nebudú môcť zúčastniť programu.


PROSBA – ak prídete do Beckova autom, prosíme Vás, aby ste využili primárne túto parkovaciu plochu. Pri hlavnej ceste budú umiestnené prenosné značky, ktoré Vás navedú na parkovaciu plochu (od NM aj od TN pokiaľ sa parkovacia plocha nezaplní). Rovnako vás prosíme, aby ste sa pri parkovaní riadili pokynmi našich dobrovoľníkov (v reflexných vestách), ktorí Vás usmernia.

ĎAKUJEME.


Môžete priniesť nejaký koláčik do spoločného agapé. Káva, čaj a bagety budú zabezpečené.
Počas MZU sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia. Bude tiež možné zakúpiť si mp3 nahrávky z predošlých stretnutí.

Ak ste na predchádzajúcich modlitbách, alebo po nich zakúsili Boží dotyk, uzdravenie či oslobodenie, pozývame vás k zdieľaniu počas bloku svedectiev.

obrázok na web: stiahnuť

súbor na tlač: stiahnuť