Koncert – Františkánska schóla v CNE

Srdečne Vás pozývame na koncert FRANTIŠKÁNSKEJ SCHÓLY z Bratislavy.
KOSTOL sv. JOZEFA, pestúna (Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II.) – 1. máj o 15:00
Na koncerte zaznejú piesne P. Pavlína Juraja Bajana OFM so slovenskými textami a spevy gregoriánskeho chorálu. 
Páter Pavlín Bajan (1721 Vrádište / Skalica – 1792 Skalica) – kazateľ, organista, hudobný skladateľ  a františkánsky  kňaz – bol jednou z najvýznamnejších osobností slovenského baroka. Napísal 15 hudobných zborníkov, medzi nimi aj napr. Beckovský slovenský spevník z roku 1758Skalický slovenský spevník z roku 1783. Pôsobil vo františkánskych kláštoroch Salvatoriánskej provincie: napr. v Prešove, Hlohovci, Skalici, vo Vacove a aj v Beckove
Interpretom koncertu je vokálno-inštrumentálny súbor Františkánska schóla Bratislava – v roku 2019 ocenený cenou FRA ANGELICO

FRANTIŠKÁNSKA SCHÓLA BRATISLAVA – súbor spevákov a inštrumentalistov – pôsobí vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave.
Venuje sa interpretácii sakrálnej hudby rôznych štýlových období od stredoveku po súčasnosť. Formoval sa postupne, približne od roku 2007 ako prirodzené vyústenie spoločného snaženia niekoľkých mladých ľudí o interpretáciu liturgickej hudby v bratislavskom františkánskom kostole. Pozostáva zo zboru bratov františkánov, ktorí v nej spievajú väčšinou počas obdobia svojich teologických štúdií v Bratislave pod vedením organistky a zbormajsterky Sylvie Urdovej, a z profesionálnych hudobníkov.