CNE počas Veľkonočných sviatkov

CNE počas Veľkonočných sviatkov

Milí priatelia CNE JP2,

počas veľkonočných sviatkov sú ZRUŠENÉ:

Celodenná adorácia – dňa 13. 04. 2017
Pondelky v modlitbe – dňa 17. 04. 2017

Prajeme Vám požehnaný veľkonočný čas. Nech Radosť zmŕtvychvstania nášho Kráľa prenikne do našich sŕdc, rodín a farností.

Opäť sa tešíme na stretnutie s Vami v modlitbe pri celodennej adorácii vo štvrtok 20. 04. 2017 od 12:00 – 20:00 hodiny.

Vaše CNE JP2