2 % pre CNE

Milí naši priatelia, aj tento rok nastal čas, kedy sa na vás znova obraciame so žiadosťou o pomoc formou poukázania 2% (3% – ak ste naším dobrovoľníkom) daní nášmu Občianskemu združeniu JP2. Veríme, že nepremeškáte túto príležitosť a my takto nadobudnuté finančné prostriedky budeme môcť opäť použiť na službu pre Vás v CNE JP2 Beckov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v tomto roku od 01. 01. 2018 je možné Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane podať správcovi dane výlučné len na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Potrebné predpísané tlačivá na poukázanie Vašich 2% z dani si môžete stiahnuť tu:
Vyhlásenie-2018-DP-2017

PDF – POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE – http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2018/01/Potvrdenie-2018-DP-2017-editovate%C4%BEn%C3%A9.pdf

Viac podrobnejších informácie nájdete tu:
Ako mám poukázať 2 % z dane? http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

Ako môžu dobrovoľníci poukázať 3% z dane? http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na zdruzenie.jp2@gmail.com
Za vaše 2 % vopred ďakujeme.
Členovia Rady o. z. JP2