2 % pre CNE

Drahí priatelia, ak ste klikli sem, tak asi preto, že chceli podporiť 2 % naše o.z.
Je nám veľmi ľúto, ale z administratívnych dôvodov nemáme možnosť sa uchádzať v roku 2019 o 2%.
Odporúčame vám nevzdať vašu túžbu darovať 2%. Vyberte si iné o.z. a jemu poukážte vaše dane.
Všetko dobré vám prajeme. o.z. JP2

––––––—-––––––––––––––—-

ROK 2018

Milí naši priatelia, aj tento rok nastal čas, kedy sa na vás znova obraciame so žiadosťou o pomoc formou poukázania 2% (3% – ak ste naším dobrovoľníkom) daní nášmu Občianskemu združeniu JP2. Veríme, že nepremeškáte túto príležitosť a my takto nadobudnuté finančné prostriedky budeme môcť opäť použiť na službu pre Vás v CNE JP2 Beckov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v tomto roku od 01. 01. 2018 je možné Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane podať správcovi dane výlučné len na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Potrebné predpísané tlačivá na poukázanie Vašich 2% z dani si môžete stiahnuť tu:
Vyhlásenie-2018-DP-2017

PDF – POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE – http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2018/01/Potvrdenie-2018-DP-2017-editovate%C4%BEn%C3%A9.pdf

Viac podrobnejších informácie nájdete tu:
Ako mám poukázať 2 % z dane? http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

Ako môžu dobrovoľníci poukázať 3% z dane? http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na zdruzenie.jp2@gmail.com
Za vaše 2 % vopred ďakujeme.
Členovia Rady o. z. JP2