Skutky milosrdenstva

Nevedomých vyučovať

Čo robiť? Prijať túto výzvu zodpovedne a celým srdcom. Vyjsť zo seba. Prekonať ľahostajnosť , strach a iné obmedzenia. Poslúchať Boží hlas. Nechať sa viesť […]

celý článok »

Mŕtvych pochovávať

Premýšľali ste nad týmto skutkom milosrdenstva ? Tu je praktická odpoveď od detí zo Zavara, ktoré počas svojho letného pobytu u nás v CNE upravili […]

celý článok »

Nahých zaodieť

Nahých zaodieť

Zasiahnutá hĺbkou milosrdných skutkov pýtam sa Pána ako uchopiť a premeniť ich obsah do hmatateľného prejavu Lásky. „Daruj z toho najlepšieho, čo máš!“ Pootvorila som […]

celý článok »

Smutných potešovať

Smutných potešovať

Je to ťažké. Dokážem to aj ja? Čo už len ja môžem? Môžeš! Každý z nás môže. Stačí otvoriť srdce, niekedy i náruč pre tých, […]

celý článok »

strana 1 z 212