Skutky milosrdenstva

Nevedomých vyučovať

Čo robiť? Prijať túto výzvu zodpovedne a celým srdcom. Vyjsť zo seba. Prekonať ľahostajnosť , strach a iné obmedzenia. Poslúchať Boží hlas. Nechať sa viesť […]

celý článok »

Mŕtvych pochovávať

Premýšľali ste nad týmto skutkom milosrdenstva ? Tu je praktická odpoveď od detí zo Zavara, ktoré počas svojho letného pobytu u nás v CNE upravili […]

celý článok »

Nahých zaodieť

Nahých zaodieť

Zasiahnutá hĺbkou milosrdných skutkov pýtam sa Pána ako uchopiť a premeniť ich obsah do hmatateľného prejavu Lásky. „Daruj z toho najlepšieho, čo máš!“ Pootvorila som […]

celý článok »

Smutných potešovať

Smutných potešovať

Je to ťažké. Dokážem to aj ja? Čo už len ja môžem? Môžeš! Každý z nás môže. Stačí otvoriť srdce, niekedy i náruč pre tých, […]

celý článok »

Väzňov navštevovať

Väzňov navštevovať

Priatelia, je jasné, že nie každému je možné navštevovať väzňov priamo vo väzniciach, tak ako sa to podarilo mne, keď som sa mohol zúčastniť modlitieb […]

celý článok »

Milosrdní ako otec

Milosrdní ako otec

Stále kráčame v Svätom roku milosrdenstva, ktorý bol vyhlásený pápežom Františkom 11. apríla 2015 a potrvá do 20. novembra 2016. Motto Roku milosrdenstva je „Milosrdní […]

celý článok »