MZU - Radosť z evanjelia

I v tomto roku je pred nami 10 pravidelných stretnutí Modlitieb za uzdravenie.
Radi by sme Vás pozvali do novej veľkej témy „Radosť z evanjelia“.

Téma radosti v evanjeliovom kontexte je obsiahnutá v apoštolskej exhortácii pápeža Františka Evangelii Gaudium, a práve toto dielo z roku 2013 je novou inšpiráciou a výzvou ako otvoriť, uchopiť a priniesť reálnu a živú RADOSŤ stretnutia s Kristom.

František nás hneď v úvode exhortácie „pozýva do novej etapy evanjelizácie plnej radosti…“
„Je to radosť, ktorú prežívame uprostred každodenných vecí ako odpoveď na láskyplné pozvanie Boha, nášho Otca: „Synu, ak máš z čoho, dopraj si a Bohu prinášaj obetu, ako sa sluší… Nepripusť, aby ti unikol radostný deň“ (Sir 14,11. 14). Koľko nežnej otcovskej lásky cítiť z týchto slov!“

MZU - Radosť z evanjelia

Pozývame Vás prežívať radosť z evanjelia.

Dátum: 8. 4. 2017
Téma stretnutia: „Radosť v synovstve“

Program:

  • 14:30 – Chvály
  • 15:00 – Svätá omša
  • 16:00 – Adorácia
  • 17:00 – Prestávka na občerstvenie
  • 17:40 – Svedectvá
  • 18:15 – Večer zvelebenia
  • 19:15 – Záver

Môžete priniesť nejaký koláčik do spoločného agapé. Káva, čaj a bagety budú zabezpečené.
Počas MZU sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia. Bude tiež možné zakúpiť si mp3 nahrávky z predošlých stretnutí.

Ak ste na predchádzajúcich modlitbách, alebo po nich zakúsili Boží dotyk, uzdravenie či oslobodenie, pozývame vás k zdieľaniu počas bloku svedectiev.

Božie kráľovstvo

Program pre deti od 4 rokov. Kapacita je 35 detí.
Deti môžete prihlásiť cez tento formulár.
Deti, ktoré nebudú zapísané sa nebudú môcť zúčastniť programu.

Manželia manželom

rozhovor, modlitby, zdieľanie…


obrázok na web: stiahnuť
súbor na tlač: stiahnuť