MZU – 24 hodín pre Pána

Desať Božích prikázaní – Dekalóg – Desatoro – Desať slov. Aký pocit nás prenikne keď počujeme tieto slová? Je to pocit príkazu? Pocit výčitky, či strachu? Alebo je to pocit radosti?! Často vnímame Desatoro ako niečo, čo nás obmedzuje, niečo čo nás kontroluje. Za tým všetkým je nás postoj k Bohu, ktorý je dozorca a sleduje kedy prekročíme „zákon“. Čo ak je opak pravdou? Čo ak tie prikázania prinášajú slobodu, uzdravenie, pokoj a radosť!!! Veď nám ich dal milujúci Otec, ktorému záleží na našom šťastí.

Pozývame Vás prežiť s nami čas spoznávania Božej lásky cez „Desať slov“. Každý mesiac (okrem júla a augusta) sa budeme venovať „jednému slovu“ – tak málo stačí.

Dátum: 9. – 10. marca 2018
Téma stretnutia: „…čas… (tretie prikázanie)“

Program:

PIATOK

 • 19:00 – Chvály (Kapela Bétel, HC)
 • 20:30 – stíšenie
 • 21:00 – Krížová cesta (z kostola sv. Jozefa smerom ku Hradu)
 • 22:30 – Film o tichu a pokání

SOBOTA

 • 00:00 – 07:00 Adorácia
 • 07:00 – Čítanie Božieho slova
 • 07:00 – 11:15 Kniha Izaiáš
 • 11:15 – 14:15 Evanjelium podľa Lukáša
 • 14:30 – Chvály (Spoločenstvo Lachaj Roi, HC)
 • 15:00 – Svätá omša – príhovor na tému: „ …čas… (tretie prikázanie)“
 • 16:00 – Adorácia
 • 17:00 – stíšenie
 • 17:40 – Svedectvá
 • 18:15 – Večer zvelebenia (Lámačské chvály)

Kostol sv. Jozefa bude otvorený 24 hodín – bez prestávky
Sviatosť zmierenia (svätá spoveď):

 • Piatok – 17:00 – 23:00
 • Sobota – 7:00 – 18:00

Popoludní od 16:00

 • detská služba – Božie kráľovstvo
 • Manželia manželom (M-M)
 • Rozvedení rozvedeným (R-R)

Počas celého času bude k dispozícii: teplý čaj, káva


PROSBA – ak prídete do Beckova autom, prosíme Vás, aby ste využili primárne túto parkovaciu plochu. Rovnako vás prosíme, aby ste sa pri parkovaní riadili pokynmi našich dobrovoľníkov. ĎAKUJEME.


Môžete priniesť nejaký koláčik do spoločného agapé. Káva, čaj a bagety budú zabezpečené.
Počas MZU sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia. Bude tiež možné zakúpiť si mp3 nahrávky z predošlých stretnutí.

Ak ste na predchádzajúcich modlitbách, alebo po nich zakúsili Boží dotyk, uzdravenie či oslobodenie, pozývame vás k zdieľaniu počas bloku svedectiev.

Božie kráľovstvo

Program pre deti od 4 rokov. Kapacita je 35 detí.
Deti môžete prihlásiť cez tento formulár.
Deti, ktoré nebudú zapísané sa nebudú môcť zúčastniť programu.

Manželia manželom

rozhovor, modlitby, zdieľanie…


obrázok na web: stiahnuť
súbor na tlač: stiahnuť